10 vật may mắn dân văn phòng nên đặt trong phòng làm việc nếu muốn sự nghiệp hanh thông, thuận lợi: Phong thủy có tốt, tài lộc mới dồi dào

10 vật may mắn dân văn phòng nên đặt trong phòng làm việc nếu muốn sự nghiệp hanh thông, thuận lợi: Phong thủy có tốt, tài lộc mới dồi dào

Muốn sự nghiệp hanh thông, ngoài việc không ngừng nỗ lực để nâng cao trình độ, bạn còn cần biết bài trí văn phòng hợp phong thủy. Phong thủy tốt thì đương nhiên tài lộc sẽ dồi dào, bản thân cũng giữ được tâm lý ung dung, thoải mái mỗi ngày.

Dưới đây là 10 đồ vật có thể cải thiện phong thủy nơi làm việc của bạn.

1. Tượng cóc