6 thủ thuật bí mật của các nhà bán lẻ khiến mọi người chi tiêu nhiều hơn mà không hề hay biết

6 thủ thuật bí mật của các nhà bán lẻ khiến mọi người chi tiêu nhiều hơn mà không hề hay biết

Không có gì bí mật khi các cửa hàng muốn bạn tiêu càng nhiều tiền càng tốt. Trên thực tế, các nhà tâm lý học kinh doanh và các chuyên gia tiếp thị đã đưa ra một số cách để khiến bạn mua nhiều sản phẩm hơn và chi nhiều tiền hơn dự định.