Agribank muốn chuyển nhượng gần 3,4 triệu cổ phiếu Tập đoàn công nghệ CMC với giá khởi điểm 60.500 đồng/cp

Agribank muốn chuyển nhượng gần 3,4 triệu cổ phiếu Tập đoàn công nghệ CMC với giá khởi điểm 60.500 đồng/cp

Agribank vừa thông qua quyết định chuyển nhượng vốn của Công ty tại Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG). Tổng số lượng chuyển nhượng vào khoảng 3,4 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm theo Agribank vào khoảng 60.500 đồng/cp.