Ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, OGC vẫn báo lãi gần 42 tỷ đồng trong quý 2/2021

Ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, OGC vẫn báo lãi gần 42 tỷ đồng trong quý 2/2021

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần 119 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 4,63 tỷ đồng khiến lãi gộp quý 2 của OGC giảm nhẹ 1,78 tỷ đồng, đạt 33,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính OGC giảm 11,6 tỷ đồng (giảm 67%) so với cùng kỳ năm trước xuống còn 5,7 tỷ đồng, chủ yếu do lãi suất huy động của các Ngân hàng thương mại giảm và quý 2/2020 phát sinh một số khoản doanh thu tài chính khác với số tiền trên 6 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng nhẹ 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ghi nhận các khoản chi phí lãi vay và trích lập dự phòng đối với một số khoản đầu tư trong kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 5,36 tỷ đồng so với cùng kỳ (tăng 38%) do phát sinh các khoản chi phí mở rộng hệ thống bán hàng tại các đơn vị thành viên; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,25 tỷ đồng (tăng gấp đôi) chủ yếu là các đơn vị thành viên bị điều chỉnh giá thuê đất từ năm 2021 lên hơn 8 lần theo thông báo của cơ quan Nhà nước.

Dù vậy, OGC đã ghi nhận khoản thu nhập khác đột biến lên 61,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước thu nhập khác chỉ 272 triệu đồng. Theo giải trình từ OGC, trong quý 2/2021, công ty ghi nhận giảm các khoản công nợ phải trả Công ty tài chính cổ phần điện lực sau khi có phán quyết của tòa án nhân dân có thẩm quyền về tranh chấp giữa 2 bên liên quan giao dịch đặt mua cổ phần OCH phát sinh từ năm 2014. Đây là chỉ tiêu có tính chất quyết định đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2021.

Ghi nhận trong báo cáo tài chính, khoản phải trả phạt do quá hợp đồng cuối quý 2/2021 của OGC chỉ còn 75,35 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 62 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, OGC báo ghi nhận 41,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2021, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, OGC lãi 15,5 tỷ đồng, giảm 88% so với thực hiện trong nửa đầu năm 2020. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh đơn vị thành viên là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH, đơn vị sở hữu thương hiệu Kem Tràng Tiền và Bánh Givral cùng với chuỗi khách sạn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid – 19 bùng phát và lan rộng khắp nơi.