Ba lăng mộ khiến kẻ trộm luôn ‘thèm khát’ nhất: Cái số 2 có vàng bạc nhiều không xuể

Ba lăng mộ khiến kẻ trộm luôn ‘thèm khát’ nhất: Cái số 2 có vàng bạc nhiều không xuể

Cuộc sống của các hoàng đế Trung Quốc luôn rất xa hoa, cho dù sau khi qua đời. Khi còn trị vì, các vị hoàng đế đã xây dựng, sửa chữa những khu lăng tẩm còn lớn hơn cả cung điện khi còn sống.

Vì thế các lăng mộ của các vị hoàng đế là nơi mà bọn trộm luôn thèm khát. Bởi vàng bạc, châu báu trong cung của hoàng đế bọn trộm không thể lấy được, nếu bị bắt sẽ bị giết cả gia đình hoặc tru di cửu tộc. Chính vì vậy, chúng chỉ có thể nhòm ngó những lăng mộ có nhiều châu báu. Vậy trong số rất nhiều lăng mộ của các vị hoàng đế, đâu là lăng mộ khiến bọn trộm luôn thèm khát, nhòm ngó?

1. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Lăng mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc huyện Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào thời điểm đó, “lăng mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng cao hơn 50 trượng”, theo cách tính hiện tại, lăng mộ cao khoảng 115 m và có diện tích 56,2 km2.