Bac A Bank đăng ký niêm yết trên HNX

Bac A Bank đăng ký niêm yết trên HNX

Theo đó, ngân hàng dự kiến niêm yết 708,5 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán BAB, ương ứng tổng giá trị niêm yết là 7.085 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập năm 1994 với Hội Sở Chính đặt tại Nghệ An. Cổ phiếu ngân hàng này bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM ngày 28/12/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu. 

Mới đây, ngân hàng này đã nâng vốn điều lệ từ 6.500 tỷ đồng lên 7.085 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 522 tỷ đồng, giảm 19,2% so với con số 646 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước và hoàn thành 74,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 112 nghìn tỷ đồng, tăng 3,85% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,33%.