Bắc Giang sắp có thêm dự án 60ha

Bắc Giang sắp có thêm dự án 60ha

Theo đó, vị trí khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn. Tanh giới cụ thể được giới hạn như sau, phía Bắc giáp quốc lộ 31 và đất nông nghiệp; phía Nam giáp đất nông nghiệp hiện trạng; phía Đông giáp đất nông nghiệp hiện trạng; phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Quý Sơn.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 60 ha. Trong khi đó, quy mô dân số khoảng 10.700 người. Chi phí thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự toán khoảng 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp.

Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn được quy hoạch đồng bộ, các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo hướng đô thị hiện đại bao gồm: Công trình nhà ở, công trình dịch vụ xã hội, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, vui chơi giải trí… với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước mang tính đồng bộ cao.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt danh mục dự án cần thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 12 dự án cần thực hiện đầu tư nằm trên địa bàn các huyện Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên và TP Bắc Giang với tổng quy mô hơn 182 ha.

Huyện Lạng Giang là địa bàn có nhiều dự án nhất (5 dự án) với tổng diện tích gần 49 ha. Huyện Tân Yên có ba dự án với tổng diện tích gần 40 ha. TP Bắc Giang có hai dự án với tổng diện tích hơn 61 ha. Còn lại huyện Việt Yên và huyện Lục Nam mỗi huyện có một dự án.