Bắc Ninh kiểm điểm tiến độ loạt dự án BT

Bắc Ninh kiểm điểm tiến độ loạt dự án BT

Theo cổng thông tin điện tử Bắc Ninh, ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT.

Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường TL.286 cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), tiến độ thi công đạt khoảng 80,36%. Hiện tại, các đơn vị liên quan đang tiếp tục vận động nhân dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Nhà đầu tư tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

Dự án TL277 thành phố Từ Sơn đi thị trấn Chờ, huyện Yên Phong cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp. Tiến độ thi công dự án đạt 68% khối lượng, còn chậm so với kế hoạch.

Tại dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 295B, nhà đầu tư thi công xong các đoạn được bàn giao mặt bằng, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2017. Dự án còn 2 đoạn qua phố Lim (huyện Tiên Du) và phố Viềng (thành phố Từ Sơn) chưa giải phóng mặt bằng. 

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng đường Trịnh Xá – Đa Hội (thành phố Từ Sơn) đã thi công xong cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê và một phần tuyến cống ngầm hoá kênh Nam. Nhà đầu tư đang phối hợp chi trả phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn từ kênh Nam đến đầu cầu Ngũ Huyện Khê với giá trị 28,44 tỷ đồng. Dự án vẫn đang vướng mặt bằng ở một số địa điểm. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung giải quyết các vấn đề liên quan; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù GPMB. Sở Tài chính đôn đốc các nhà đầu tư báo cáo giá trị khối lượng, xác định giá trị dự án BT với giá trị đất đối ứng. 

UBND cấp huyện tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân; chỉ đạo Hội đồng GPMB địa phương triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác GPMB. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư chủ động phối hợp với các ngành, địa phương trong quá trình triển khai các dự án; bảo đảm đủ nguồn tài chính để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, GPMB; đẩy nhanh tiến độ thi công những vị trí đã có mặt bằng.