Bán cổ phiếu quỹ, không ít doanh nghiệp thu về trăm, nghìn tỷ đồng như VHM, STB, KDH, NKG

Bán cổ phiếu quỹ, không ít doanh nghiệp thu về trăm, nghìn tỷ đồng như VHM, STB, KDH, NKG

Quý 3/2021 thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều doanh nghiệp mang cổ phiếu quỹ ra bán với mục tiêu chủ yếu để bổ sung vốn điều lệ, gia tăng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp đã thu về hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ.

Vinhomes (VHM) bán số cổ phiếu quỹ trị giá 6.500 tỷ đồng

Nhiều nhất trong số đó phải kể đến Vinhomes (VHM). Giai đoạn từ 26/7 đến 11/8/2021 Vinhomes đã đăng ký và bán thành công 60 triệu cổ phiếu quỹ với giá bán bình quân 108.637 đồng/cổ phiếu, thu về trên 6.500 tỷ đồng. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà doanh nghiệp sở hữu thời điểm đó.

Số cổ phiếu quỹ này Vinhomes mua vào từ cuối năm 2019 với giá mua bình quân 92.245 đồng/cổ phiếu. BCTC quý 2/2021 ghi nhận giá trị số cổ phiếu quỹ này khoảng 5.550 tỷ đồng. Như vậy, sau năm rưỡi nắm giữ, Vinhomes thu lãi khoảng 1.000 tỷ đồng từ số cổ phiếu quỹ này. Giá cổ phiếu VHM cũng đã tăng trên 13% theo giá đã điều chỉnh từ đầu năm 2021 đến nay.

BCTC hợp nhất quý 2/2021 đã soát xét ghi nhận tính đến 30/6/2021 tổng tiền và các khoản tương đương tiền của Vinhomes đạt hơn 8.400 tỷ đồng trong đó các khoản tương đương tiền hơn 6.000 tỷ đồng là khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại ngân hàng và khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Công ty cũng còn hơn 5.000 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng tại ngân hàng.