Bán thịt heo, mì tôm, nước mắm…. Masan thu về gần 4 tỷ USD doanh thu trong năm 2021, tăng 15% bất chấp Covid-19

Bán thịt heo, mì tôm, nước mắm…. Masan thu về gần 4 tỷ USD doanh thu trong năm 2021, tăng 15% bất chấp Covid-19

Tập đoàn Masan (Masan, MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng, cụ thể:

+ The CrownX (TCX), nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp của Masan (hợp nhất WinCommerce – WCM và Masan Consumer Holdings) đạt doanh thu thuần 58 ngàn tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 6,9%. Riêng WCM (vận hành chuỗi Winmart) đạt doanh thu thuần 30,9 ngàn tỷ đồng năm 2021, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái dù có số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 618 địa điểm so với đầu năm 2020.

Theo Công ty, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hạn chế việc mở rộng hệ thống, WCM đã khai trương 388 cửa hàng WinMart+ vào năm 2021, trong đó, có 284 cửa hàng được mở mới trong quý 4/2021. Với tiến độ này, WCM kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch mở rộng cửa hàng vào năm 2022 và ước tính tăng trưởng doanh thu cho năm 2022.

+ Doanh thu thuần MCH năm 2021 và quý 4/2021 tăng lần lượt 20,0% và 32,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 28.764 tỷ đồng và 10.070 tỷ đồng.

+ Doanh thu thuần của Masan MEATLife (MML) năm 2021 tăng trưởng 17,2% so với năm 2020, hoặc 26,9% nếu chỉ tính đến doanh thu bán thức ăn chăn nuôi 11 tháng đầu tiên trong năm 2020. Đáng chú ý, doanh thu thuần mảng thịt theo hình thức nhượng quyền thương mại của MML đã tăng 71% trong năm 2021.

+ Masan High-Tech Materials (MHT) đạt doanh thu thuần 13.564 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 86%.

Riêng quý 4/2021, doanh thu thuần Masan 23.828 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2020 để so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan trong năm 2021 và quý 4/2021 lần lượt tăng 16,6% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) hợp nhất của Masan tăng gần 58% so với năm 2020, đạt mức 16.280 tỷ đồng. Trong đó,

+ EBITDA của TCX năm 2021 đạt 7,8 ngàn tỷ đồng, tăng 73,1% so với cùng kỳ năm trước.

+ EBITDA của WCM cũng cải thiện 2.334 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng FY2021 từ mức lỗ 1.234 tỷ đồng trong năm 2020. EBITDA được cải thiện liên tục trong cả năm 2021 đã giúp Lợi nhuận sau Thuế phân bổ cho cổ đông đạt điểm hòa vốn vào nửa cuối năm 2021.

+ EBITDA của MCH năm 2021 đạt 6.845 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

+ EBITDA năm 2021 của MML giảm 2,8% YoY, chủ yếu do biên lợi nhuận thấp hơn của thức ăn chăn nuôi, được bù đắp nhờ biên lợi nhuận của mảng thịt tích hợp (thịt heo).

+ EBITDA của MHT tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước đạt 3.032 tỷ với đà sinh lời mạnh trong năm.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của Công ty năm 2021 tăng trưởng 593,8% đạt mức 8.561 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của Công ty ở mảng kinh doanh cốt lõi (không bao gồm lãi/ ỗ một lần và khấu hao do điều chỉnh giá trị hợp lý và lợi thế thương mại) năm 2021 tăng 256,3% so với năm 2020, đạt 4.400 tỷ đồng.