Bancassurrance khiến các ngân hàng giàu sụ

Bancassurrance khiến các ngân hàng giàu sụ

Hợp đồng độc quyền 16 năm để phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) của Công ty TNHH Manulife Việt Nam (Manulife Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) theo ước tính của SSI Reseach, sẽ mang về mức phí thỏa thuận khoảng 350 triệu USD cho VietinBank.