Báo cáo gây sốc về bất bình đẳng Covid-19: Các nước giàu phổ cập vắc xin nhanh gấp 25 lần phần còn lại của thế giới

Báo cáo gây sốc về bất bình đẳng Covid-19: Các nước giàu phổ cập vắc xin nhanh gấp 25 lần phần còn lại của thế giới

Hiện tại, đã có đủ vắc xin để tiêm đủ cho 5% dân số toàn cầu nhưng sự phân bổ đang bị lệch. Hầu hết vắc xin được chuyển đến những nước giàu có nhất. Cụ thể, 40% vắc xin chống Covid-19 được chuyển đến tay 27 nước giàu có, chiếm 11% dân số toàn cầu. Thực tế, các nước giàu đang phổ cập vắc xin nhanh gấp 25 lần so với các quốc gia thu nhập thấp.

Dữ liệu của Bloomberg về tiêm chủng Covid-19 cho thấy 726 triệu liều vắc xin được tiêm ở 154 quốc gia. Tuy nhiên, con số này không đều. Ví dụ, Mỹ chiếm 24% tỷ lệ tiêm chủng trên toàn thế giới nhưng chỉ chiếm 4,3% dân số toàn cầu. Trong khi đó, Pakistan chỉ chiếm 0,1% tỷ lệ tiêm vắc xin dù chiếm 2,7% dân số thế giới.

Thực tế, sự bất cân bằng trong phân phối vắc xin chống Covid-19 đã được cảnh báo từ lâu. Ngay từ quá trình nghiên cứu, các nước giàu đã đặt cọc rất lớn cho hàng tỷ liều vắc xin. Thậm chí, số vắc xin họ mua còn gấp nhiều lần so với nhu cầu của chính mình.

Mỹ tham vọng tiêm vắc xin cho 75% dân số trong vòng 3 tháng tới. Trong khi đó, gần một nửa số quốc gia toàn cầu có tỷ lệ tiêm vắc xin chưa tới 1% dân số. Con số này chưa tính tới 40 quốc gia nghèo nhất thế giới mà chưa công khai dữ liệu tiêm chủng. Nhóm này chiếm 8% dân số toàn cầu.