Bảo hiểm Quân đội: Vững vàng với tăng trưởng lợi nhuận 44%

Bảo hiểm Quân đội: Vững vàng với tăng trưởng lợi nhuận 44%

Tăng tốc vượt qua sức cản của làn sóng Covid

Đợt dịch lần thứ tư bùng phát kéo dài từ tháng 4 đến nay có tính chất phức tạp nhất từ đầu mùa dịch đến nay, ảnh hưởng nhiều mặt đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bảo hiểm Quân đội MIC đã khắc phục khó khăn, duy trì đà bứt tốc trong kinh doanh với các con số tăng trưởng ấn tượng.

Kết quả kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm cho thấy, MIC đạt tổng doanh thu 2045 tỷ đồng, tăng trưởng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc của MIC trên 32% cao hơn khoảng 5 lần so với tốc độ tăng trưởng toàn ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Công ty ghi nhận kết quả lợi nhuận nửa đầu năm đạt 145 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu 6 tháng và tăng trưởng 44% so với cùng kỳ.

Những con số trên thể hiện sự vững vàng của MIC trước bối cảnh phức tạp của dịch bệnh đồng thời khẳng định vai trò của Ban lãnh đạo Tổng Cổng ty đã có những sự chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện các biện pháp hiệu quả kiểm soát chi phí, triển khai các giải pháp kinh doanh mới, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với những kết quả kinh doanh ấn tượng như trên, MIC đang hiện thực hóa những mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra. Dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm của MIC tiếp tục khởi sắc cùng chỉ số tăng trưởng doanh thu ấn tượng trên 40% và duy trì ROE nằm trong Top đầu thị trường.

Niềm tin của đối tác, cổ đông

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh hiệu quả, MIC cũng thể hiện mối quan tâm đến cổ đông, nhà đầu tư. Theo đó, MIC cũng đã vừa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ chi trả là 10% theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Niềm tin của các cổ đông, nhà đầu tư đối với Bảo hiểm MIC ngày càng được củng cố, thể hiện ở thị giá của cổ phiếu MIG đã có mức tăng giao động lên đến 31% trong thời gian 3 tháng vừa qua.