Becamex BCE: Quý 2 lãi 13 tỷ đồng gấp gần 3 lần cùng kỳ

Becamex BCE: Quý 2 lãi 13 tỷ đồng gấp gần 3 lần cùng kỳ

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã CK BCE) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt hơn 38 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ do sụt giảm doanh thu kinh doanh bất động sản. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 2/2020.

Trong kỳ Becamex BCE có 6,7 tỷ đồng thu nhập khác từ hoàn nhập bảo hành công trình nên sau khi trừ các khoản chi phí BCE lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần quý 2/2020.