Becamex IDC (BCM) dự chi 414 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Becamex IDC (BCM) dự chi 414 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Ngày 23/7 tới đây Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 400 đồng. Thời gian thanh toán 6/9/2021.

Như vậy với 1.035 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Becamex IDC sẽ chi khoảng 414 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của BCM đạt 7.723 tỷ đồng, giảm 6% so năm trước, lãi sau thuế đạt 2.149 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2019. Năm 2020, Becamex đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.016 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2019. Theo đó mặc dù kết quả kinh doanh thấp hơn năm 2019 tuy nhiên BCM vẫn đã hoàn thành vượt 28% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 131% mục tiêu về LNST.

Trước đó trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 HĐQT đã đặt mục tiêu phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 414 tỷ đồng chia cổ tức tổng tỷ lệ 4% cho cổ đông.

Năm 2021 Becamex IDC đặt mục tiêu đạt 8.900 tỷ đồng tổng doanh thu, kế hoạch lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 5% so với thực hiện trong năm 2020. Riêng quý 1 vừa qua công ty đã đạt hơn 1.409 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế tăng gần 41% lên 468 tỷ đồng, đã hoàn thành 20,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Bên cạnh đó, Becamex IDC dự kiến góp thêm 50,4 tỷ đồng vào CTCP Giải pháp Năng lượng Thông Minh Việt Nam – Singapore (Công ty VSSES) để duy trì tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 35 tỷ đồng lên 175 tỷ đồng, thời gian dự kiến trong quý 3/2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6, cổ phiếu BCM giảm 0,4% về 54.400 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên vẫn tăng hơn 32% so với hồi đầu năm.