Berkshire Hathaway tiết lộ người kế nhiệm của Warren Buffett

Berkshire Hathaway tiết lộ người kế nhiệm của Warren Buffett

Trả lời câu hỏi về việc liệu tập đoàn này có quá phức tạp đối với thế hệ lãnh đạo mới hay không, Phó Chủ tịch Berkshire Charlie Munger đã nhận định rằng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Ông chỉ trả lời: “Greg Abel sẽ đóng vai trò gìn giữ điều đó.”

Ngoài ra, nhà lãnh đạo 97 tuổi cũng giải thích rằng bản chất phi tập trung của công ty sẽ được duy trì ở cả giai đoạn của Abel và Warren Buffett lãnh đạo.