Bình Định lập quy hoạch 7 khu đô thị dọc Quốc lộ 19 C và phía Tây đầm Thị Nại

Bình Định lập quy hoạch 7 khu đô thị dọc Quốc lộ 19 C và phía Tây đầm Thị Nại

UBND tỉnh Bình Định chủ trương lập quy hoạch đối với quỹ đất dọc đường Quốc lộ 19 C nối dài (đoạn từ Diêu Trì về Quy Nhơn) và khu vực phía Tây đầm Thị Nại (huyện Phù Cát và Tuy Phước), tổng diện tích 750 ha.

Đối với quỹ đất dọc đường Quốc lộ 19C nối dài (đoạn từ Diêu Trì về TP Quy Nhơn), tỉnh lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tường Vân 1, phường Nhơn Phú, diện tích khoảng 38 ha. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tường Vân 2, phường Nhơn Phú diện tích khoảng 42 ha.

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Quy Nhơn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, làm cơ sở bổ sung quy hoạch chi tiết khu đô thị Tường Vân, đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với quy hoạch phân khu. Sở Công Thương phối hợp với UBND TP Quy Nhơn đẩy nhanh tiến độ triển khai di dời Cụm công nghiệp Nhơn Bình, tạo quỹ đất phát triển đô thị dọc tuyến Quốc lộ 19C nối dài theo quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Nhơn Bình đã được duyệt.

Đối với khu vực phía Tây đầm Thị Nại, 5 khu đô thị được lập quy hoạch với tổng diện tích 670 ha. Thứ nhất là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Cát Tiến, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, diện tích quy hoạch khoảng 20 ha. Thứ hai là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đông Bắc Gò Bồi 1, xã Phước Hòa, Phước Thắng, huyện Tuy Phước, diện tích quy hoạch khoảng 40 ha. Thứ ba là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đông Bắc Gò Bồi 2, huyện Tuy Phước, diện tích quy hoạch khoảng 50 ha.

Thứ tư là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực phía Đông núi Kỳ Sơn, huyện Tuy Phước, diện tích khoảng 380 ha. Cuối cùng, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực phía Bắc Tiểu chủng viện Làng Sông, huyện Tuy Phước, diện tích khoảng 180 ha.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện lập các đồ án quy hoạch nêu trên, thẩm định trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.