Các doanh nghiệp bất động sản đang nợ bao nhiêu?

Các doanh nghiệp bất động sản đang nợ bao nhiêu?

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp gấp 4 lần tín dụng vào bất động sản

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 30/9/2021, dư nợ tín dụng với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 682.594 tỷ đồng, khoảng 29,6 tỷ USD (tính đến 30/6/2021 là 672.224 tỷ đồng). So với đầu năm, dư nợ tín dụng với hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 48.854 tỷ đồng, khoảng 2,12 tỷ USD. 

Dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt 168.687 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 24,7% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán, cho thuê đạt 105.558 tỷ đồng, chiếm 15,5%.

Dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 73.833 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,8%…

Trong những năm qua, tín dụng vào bất động sản không tăng trưởng đáng kể do những biện pháp siết chặt từ Chính phủ.