Cảng Đình Vũ (DVP) ghi nhận 339 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Cảng Đình Vũ (DVP) ghi nhận 339 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) công bố Báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021. Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 153,4 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 4/2020. Chi phí giá vốn tiết giảm hơn 9% xuống còn 88,9 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về đạt 64,5 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 42%, trong khi quý 4/2020 đạt 29,9%.

Trong quý, doanh thu tài chính sụt giảm 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,6% so với cùng kỳ, lên 17,4 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 58,6 tỷ đồng, vẫn tăng 26,5% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 608,6 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2020, trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn là 7,6% dẫn đến lợi nhuận gộp còn 319,4 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 52,5%.

Lợi nhuận sau thuế cả năm tăng 16,6% so với năm trước đó, đạt trên 277 tỷ đồng. Năm 2021 Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu lãi trước thuế 305 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm 2021 Cảng Đình Vũ đã hoàn thành vượt 11,2% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.