Cao tốc hơn 13.600 tỷ đồng nối Tp. HCM – Mộc Bài sẽ được đầu tư theo hình thức BOT

Cao tốc hơn 13.600 tỷ đồng nối Tp. HCM – Mộc Bài sẽ được đầu tư theo hình thức BOT

Ngày 30/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời UBND Tp.HCM về việc hướng dẫn các vướng mắc liên quan đến cao tốc Tp. HCM – Mộc Bài.

Theo đó, các hướng dẫn gồm: thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài theo hình thức PPP (Hợp đồng BOT).

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND TP làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án như kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND Tp. HCM và UBND tỉnh Tây Ninh.

UBND Tp.HCM có thể nghiên cứu xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo hai phương án.