Chọn cổ phiếu dệt may cho năm 2022

Chọn cổ phiếu dệt may cho năm 2022

Cổ phiếu dệt may có chuỗi hoạt động sản xuất khép kín, dòng tiền tự do mạnh có nhiều tiềm lực phát triển bất động sản sẽ có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư. 

Với mức giá hiện tại, TCM đang có định giá cao nhất ở P/E trên 25 lần và P/B 2,9 lần. Nhà đầu tư cũng đang định giá SGI tương đối thấp so với trung bình ngành khi SGI có P/E forward 7,1 lần, P/B forward 1.0 lần.