Chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ (VEF) lãi 328 tỷ cả năm, tăng 135%, giá cổ phiếu vẫn xấp xỉ 200.000 đồng

Chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ (VEF) lãi 328 tỷ cả năm, tăng 135%, giá cổ phiếu vẫn xấp xỉ 200.000 đồng

CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021. VEF được biết đến là chủ sở hữu của Triển lãm Giảng Võ. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh của công ty bị tác động mạnh. Doanh thu cả quý 4 vừa qua đạt hơn 3,5 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó có hơn 3,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm.

Doanh thu thấp, nhưng các chi phí hoạt động vẫn phải duy trì, VEF ghi nhận lỗ gộp hơn 2,8 tỷ đồng từ hoạt động cung cấp dịch vụ trong quý 4, tăng hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu chính của VEF đến từ doanh thu tài chính. Quý 4 vừa qua VEF thu 114 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gần 47 tỷ đồng so với quý 4/2020 – đều là thu từ tiền cho vay, đầu tư.

BCTC ghi nhận tính đến 31/12/2021 VEF còn khoản tiền và tương đương tiền hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó ngoài hơn 27 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ (giảm hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm), thì có 1.275 tỷ đồng – là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng có lãi suất 6% đến 7,5%/năm. Các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh 1.457 tỷ đồng – là khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có thời gian thu hồi lớn, lãi suất 7,5%/năm. Ngoài ra còn phát sinh các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 3.090 tỷ đồng so với số 0 đầu kỳ – là khoản cho các đối tác vay ngắn hạn.

Về dư nợ đi vay, VEF cũng phát sinh khoản vay nợ dài hạn 1.400 tỷ đồng (đầu kỳ bằng 0) – là khoản vay ngân hàng với lãi suất 8,6%/năm có định trong 24 tháng đầu; và có khoản phải trả ngắn hạn khác hơn 4.900 tỷ đồng.

Kết quả, riêng quý 4 VEF lãi trước thuế 109 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 110 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với số lãi 54 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.