Chủ tịch HĐQT bán sạch 4,6 triệu cổ phiếu TAR, không còn là cổ đông công ty

Chủ tịch HĐQT bán sạch 4,6 triệu cổ phiếu TAR, không còn là cổ đông công ty

Chủ tịch HĐQT của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán: TAR) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu TAR. 

Theo đó, bà Lê Thị Tuyết là Chủ tịch HĐQT công ty đã bán toàn bộ 4.616.000 CP (tỷ lệ 6,48%) đang nắm giữ. Sau giao dịch này, bà Tuyết không còn là cổ đông công ty do mình làm Chủ tịch HĐQT nữa. Giao dịch thực hiện ngày 13/1/2022.