Chủ tịch HĐQT Khang Minh Group đăng ký bán bớt 2 triệu cổ phiếu GKM

Chủ tịch HĐQT Khang Minh Group đăng ký bán bớt 2 triệu cổ phiếu GKM

Ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch HĐQT CTCP Khang Minh Group (mã chứng khoán GKM) vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu GKM trong tổng số gần 3,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,14%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 24/9/2021.

Trước đó giai đoạn nửa đầu tháng 8/2021 vợ ông Đặng Việt Lê đã bán ra toàn bộ 631.312 cổ phiếu GKM.

Ông Đặng Việt Lê đăng ký bán bớt hơn nửa số cổ phiếu GKM trong khi sắp tới, ngày 9/9 này Khang Minh Group sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 7,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”, ông Đặng Việt Lê sẽ không nhận được quyền mua cổ phiếu này.

Khang Minh Group là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, đá ốp thạch anh…Doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 93 tỷ đồng, tăng 43% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gấp 3,5 lần, lên trên 9 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu GKM hiện giao dịch quanh mức 16.100 đồng/cổ phiếu.