Chủ tịch Tp.HCM: “Đề án 5 huyện lên quận, nếu làm không khéo người ta sẽ lợi dụng để đẩy giá đất”

Chủ tịch Tp.HCM: “Đề án 5 huyện lên quận, nếu làm không khéo người ta sẽ lợi dụng để đẩy giá đất”

Ngày 18/3, tại Báo cáo tại hội nghị UBND Tp.HCM phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Sở đã có tờ trình gửi UBND TP về công tác chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Tp.HCM) giai đoạn 2021-2030. Đây là một trong 51 đề án trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tp.HCM lần XI về những nội dung cần thực hiện giai đoạn 2021-2030.

Nói về đề xuất này, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Nội vụ phải báo cáo lại đề án chuyển đổi từ 5 huyện sang quận. Trước hết, Sở phải hoàn chỉnh đề án sau khi Thường vụ Thành ủy góp ý và Ban Chấp hành cho ý kiến. Sau đó, Sở tiếp tục trình lại cho Ban cán sự Đảng UBND TP xem qua rồi thành phố mới xem xét phê duyệt.

Chủ tịch UBND Tp.HCM cũng nhắc nhở việc đưa tin không khéo về chủ đề này vì sẽ tác động rất mạnh mẽ đến giá đất, ảnh hưởng đến BĐS và đời sống người dân.