Chứng khoán APG chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 18.000 đồng/cp

Chứng khoán APG chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 18.000 đồng/cp

Mới đây, HĐQT CTCP Chứng khoán APG (mã CK: APG) đã công bố nghị quyết thông qua việc chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 18.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công, APG có thể thu về số tiền từ đợt chào bán là 1.350 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (500 tỷ đồng), tự doanh chứng khoán (400 tỷ đồng), đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trên thị trường (200 tỷ đồng), bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (250 tỷ đồng). Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo công bố, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán APG gồm có 12 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tổng cộng 69,1 triệu cổ phiếu APG. Còn lại 1 nhà đầu tư tổ chức là CTCP APG Capital đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu.

Trên biến trên thị trường, cổ phiếu APG chốt phiên 22/12 tại mức giá 19.350 đồng/cp, tăng khoảng 58% trong vòng 2 tháng qua và tăng gấp hơn 3 lần so với hồi đầu năm.