Chứng khoán Stanley Brothers đăng ký giao dịch trên Upcom với mã VUA, giá chào sàn 19.000 đồng/cp

Chứng khoán Stanley Brothers đăng ký giao dịch trên Upcom với mã VUA, giá chào sàn 19.000 đồng/cp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers công bố thông báo và Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên.

Theo đó, HNX chấp thuận cho Chứng khoán Stanley Brothers được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCOM với mã cổ phiếu VUA.

Số lượng cổ phiếu VUA được giao dịch trên UpCOM là 33,9 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch tính theo mệnh giá là 339 tỷ đồng.

Ngày giao dịch đầu tiên được xác định là 25/1/2022 với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 19.000 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm 21/12/2021, Stanley Brothers có 108 cổ đông và không có cổ đông lớn nào nắm giữ trên 5%.

Theo bản công bố thông tin của Stanley Brothers, năm 2021 công ty đạt 114,3 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 82% so với 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 19,4 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2020.