Chứng khoán Tiên Phong: Sản phẩm dịch vụ tích hợp công nghệ đa nền tảng

Chứng khoán Tiên Phong: Sản phẩm dịch vụ tích hợp công nghệ đa nền tảng

Phát triển thêm các dòng sản phẩm phòng ngừa rủi ro, uỷ thác đầu tư chuyên nghiệp

Sự bùng nổ của thị trường thời gian qua đã dẫn đến nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ tài chính ngắn hạn, cũng như các sản phẩm tư vấn đầu tư tăng lên. Đã đến lúc ra đời các sản phẩm phòng ngừa rủi ro đầu tư chứng khoán, ủy thác đầu tư chuyên nghiệp hướng tới sự tăng trưởng bền vững cho Nhà đầu tư.