Chuyển đổi số của doanh nghiệp sẽ thất bại nếu bỏ qua điều này

Chuyển đổi số của doanh nghiệp sẽ thất bại nếu bỏ qua điều này

Yếu tố buộc phải thực hiện khi chuyển đổi số

Chuyển đổi số ngày càng phổ biến trên truyền thông, và dần trở thành cụm từ thông dụng được nhắc đến tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Thực tế, sự tiến bộ vượt trội khi chuyển đổi số thường không dễ nhận thấy ngay lập tức, đặc biệt là tại các công ty vốn đã có quy trình kinh doanh tiên tiến và hoạt động trên nền tảng công nghệ kế thừa.

Tuy nhiên, các tổ chức vẫn có thể đạt được hiệu quả hơn nhiều so với mong đợi nếu thực sự chú tâm cải thiện một điều tưởng như rất cơ bản: hành trình trải nghiệm của người dùng.