Chuyên gia: Cần nhìn nhận bức tranh lợi nhuận ngân hàng 2020 và 2021 một cách toàn diện, đầy đủ hơn

Chuyên gia: Cần nhìn nhận bức tranh lợi nhuận ngân hàng 2020 và 2021 một cách toàn diện, đầy đủ hơn

TS. Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa có báo cáo phân tích về hoạt động ngân hàng năm 2020 và những dự báo cho năm 2021.

Nhóm chuyên gia cho biết, phân tích cơ cấu lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết đã công bố Báo cáo tài chính cho thấy mặc dù thu từ lãi vẫn đóng vai trò quan trọng trong lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2020 nhưng với đà đóng góp đang giảm dần. Theo đó, thu ròng phi lãi, tiết giảm chi phí hoạt động và đóng góp của các công ty con đang gia tăng mức độ quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận của ngành.

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2020

Thống kê mới nhất từ 18 ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán (chiếm khoảng 70% tổng tài sản hệ thống NHTM cuối năm 2020, ngoại trừ Agribank và một số ngân hàng quy mô nhỏ chưa công bố báo cáo tài chính) cho thấy tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng năm 2020 là 15,8% (nếu cộng gộp lợi nhuận do Agribank công bố thì con số này là 13,1%). Con số này ở mức khá cao so với nhiều ngành kinh tế khác nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 25% của năm 2019 và cũng một phần là do Thông tư 01 (tháng 3/2020) của NHNN cho phép cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ, chưa phải trích lập dự phòng rủi ro (DPRR).