Chuyên gia nêu “ngụ ý chính sách về tăng thuế giao dịch chứng khoán”

Chuyên gia nêu “ngụ ý chính sách về tăng thuế giao dịch chứng khoán”

“Ngụ ý chính sách về tăng thuế giao dịch chứng khoán” được đề cập đến khi thị trường chứng khoán bùng nổ trong năm 2021 đã tạo khoản thu đột biến cho ngân sách nhà nước so với những năm trước.

Cụ thể, tham luận của các chuyên gia từ Ban Kinh tế Trung ương, phần nội dung phân tích về tình hình ngân sách nhà nước có điểm lưu ý: “Thu nội địa còn được hỗ trợ từ các giao dịch chứng khoán tăng mạnh trong thời gian vừa qua”.

Tham luận dẫn giải: Với mỗi giao dịch thông thường ngân sách thu 0,1% và với giao dịch cổ phiếu thưởng, trả cổ tức thì ngân sách thu 5%.

Theo tham luận này, năm 2020 giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán 17.984 tỷ đồng/phiên. Năm 2021 ước tính giá trị giao dịch bình quân tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2020 (trong 10 tháng đầu năm giá trị giao dịch bình quân đã đạt gần 36.000 tỷ đồng/phiên).

Bên cạnh đó nguồn thu khá lớn cho ngân sách nhà nước là từ chuyển nhượng cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2021 cũng tăng nhanh, dự kiến năm 2021 có khoảng 9 triệu cổ phiếu thưởng được chia.

Tổng hợp những yếu tố này nguồn thu thuế thu nhập cá nhân trên thị trường chứng khoán dự kiến năm 2021 tăng khoảng 3 lần so với năm 2020 (trong 5 tháng đầu năm 2021 số thu đã tăng 320% so với cùng kỳ 2020).

“Sự phát triển nóng thị trường chứng khoán đang hỗ trợ một phần đáng kể nguồn thu ngân sách và cũng đưa ra một ngụ ý chính sách về tăng mức thuế giao dịch để hạn chế các hoạt động đầu cơ tăng hoạt động đầu tư trên thị trường”, tham luận nêu, dù không nêu một khuyến nghị cụ thể nào về tăng thuế giao dịch chứng khoán thời gian tới.