CKG: Thị giá tăng 43% chỉ sau 1 tháng, ban lãnh đạo cùng người nhà tiếp tục ồ ạt bán ra cổ phần

CKG: Thị giá tăng 43% chỉ sau 1 tháng, ban lãnh đạo cùng người nhà tiếp tục ồ ạt bán ra cổ phần

Ghi nhận giao dịch tại cổ phiếu CKG của CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang, hơn 1 tháng qua ban lãnh đạo cùng người nhà tiếp tục bán ra hơn 2 triệu cổ phần Công ty. Động thái này tiếp diễn đà bán ra trước đó đã được cổ đông chất vấn tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 6/2021; đặc biệt trong bối cảnh cổ phiếu vào xu hướng tăng đáng kể.

Ghi nhận, cá nhân bán ra nhiều nhất là Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Bích Nghĩa, sau 3 lần giao dịch bà Bích đã bán hơn 1,4 triệu cổ phiếu Công ty, tương đương hạ tỷ lệ sở hữu từ mức 2,63% vốn xuống mức 0,65% vốn. Các lãnh đạo chủ chốt khác như Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng người nhà cũng lần lượt thoái sạch cổ phần.

Các giao dịch được thực hiện chủ yếu thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, một số bằng thoả thuận. Mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.