Cổ nhân dạy ‘Thiện ác xem mắt, miệng, giàu nghèo xem chân, tay’: Nghe giải thích mới hiểu rõ ẩn ý bên trong

Cổ nhân dạy ‘Thiện ác xem mắt, miệng, giàu nghèo xem chân, tay’: Nghe giải thích mới hiểu rõ ẩn ý bên trong

Ở thời cổ đại, thuật nhìn người là một bí thuật vô cùng huyền bí và không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Tuy nhiên, những lời đồn đoán học thứ này sẽ không có kết cục tốt đẹp vì dám “khai phá” bí mật của trời đất khiến cho nguồn tri thức này dần dần bị mai một, thất truyền, hậu thế chỉ còn một vài người tỏ tường.