Cổ phiếu Bất động sản khu công nghiệp nào hấp dẫn để đầu tư lúc này?

Cổ phiếu Bất động sản khu công nghiệp nào hấp dẫn để đầu tư lúc này?

Cập nhật tình hình ngành Bất động sản Khu công nghiệp (BĐS KCN), báo cáo mới được công bố của Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho biết, diện tích đất KCN đi vào hoạt động gia tăng liên tục trong giai đoạn 2010-2020 với tốc độ tăng trung bình 11%/năm. Tính đến 31/5/2021, cả nước có 286 KCN đang hoạt động với tổng diện tích là 57,3 nghìn ha.

Mức tăng số KCN và diện tích đất trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ nước nước lần lượt đạt 17% và 23%. Theo UNIDO – Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc, Việt Nam ở vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á về tổng số khu công nghiệp đang hoạt động với số lượng chiếm 1/3.