Cổ phiếu tăng cao, ban lãnh đạo và cổ đông lớn thu hàng trăm tỷ đồng từ giao dịch bán ra

Cổ phiếu tăng cao, ban lãnh đạo và cổ đông lớn thu hàng trăm tỷ đồng từ giao dịch bán ra

Báo cáo Fiin Group xuất bản giữa tháng 9/2021 cho biết, Ban lãnh đạo và Cổ đông lớn dự kiến sẽ bán ra 198,7 triệu cổ phiếu từ nay đến hết tháng 10 trong khi khối lượng mua vào dự kiến là 71,7 triệu đơn vị, tương đương lượng bán ròng khoảng 95 triệu cổ phiếu với giá trị ròng ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng. Lượng giao dịch mua/bán của Ban lãnh đạo và Cổ đông lớn, là khá nhỏ so với quy mô giao dịch toàn thị trường (hiện có GTGD trung bình phiên là 27,4 nghìn tỷ đồng) nhưng sẽ có tác động nhất định đến xu hướng giá của một số cổ phiếu đơn lẻ.