Cổ phiếu tăng phi mã trong quý 3, Tasa Duyên Hải (TCO) báo lãi gấp 3 cùng kỳ lên 15 tỷ đồng

Cổ phiếu tăng phi mã trong quý 3, Tasa Duyên Hải (TCO) báo lãi gấp 3 cùng kỳ lên 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 30 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ giá vốn TCO lãi gấp hơn 4 tỷ đồng tăng 164% so với quý 3/2020.

Trong kỳ TCO thu về hơn 17 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp gần 4 lần cùng kỳ trong khi chi phí tài chính không đáng kể. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí TCO lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng tăng 201% so với quý 3/2020.