Con trai thứ của bầu Hiển làm Chủ tịch công ty nắm giữ nhiều BĐS tại Hà Nội, sắp huy động vốn về hơn 1.200 tỷ đồng

Con trai thứ của bầu Hiển làm Chủ tịch công ty nắm giữ nhiều BĐS tại Hà Nội, sắp huy động vốn về hơn 1.200 tỷ đồng

Ông Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi. Chức vụ này được ông Quang đảm nhiệm từ tháng 11/2020, sau khi ĐHĐCĐ bất thường bầu thay thế cho ông Bùi Trọng Dân xin từ nhiệm. Nhiệm kỳ Chủ tịch trong giai đoạn từ 2020 – 2025.

Ngay sau khi ngồi ghế Chủ tịch công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi, công ty này tổ chức ĐHĐCĐ bất thường xin ý kiến việc chào bán 40,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu giá bán 30.000 đồng/cp, và được thông qua. 

Vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 135 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 – 2/2021, số tiền thu về 1.215 tỷ đồng. 

Với số tiền này, công ty dự định dùng cho phát triển hoạt động kinh doanh; bổ sung vốn lưu động; đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh mua bán hàng hóa; đầu tư phát triển dự án bất động sản; mua cổ phần các công ty uy tín; cải tạo mạng lưới để mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh; chuyển đổi sang hình thức thuê đất trả tiền 1 lần của một số địa điểm để nâng cao hiệu quả sử dụng…

Kế hoạch tăng vốn đang cho thấy tham vọng phát triển mạnh mẽ của Thương mại Dịch vụ Tràng Thi trong thời gian tới.