Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao sự chia sẻ của ngành ngân hàng

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao sự chia sẻ của ngành ngân hàng

Sáng nay ngày 9/5/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” theo hình thức truyền hình trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Tại Hội nghị, các hiệp hội doanh nghiệp đặc biệt đánh giá cao ngành ngân hàng (NH) trong việc triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.