Công ty riêng của vợ chồng bà chủ VNDIRECT lãi ròng 183 tỷ đồng trong quý 3, vượt 27% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Công ty riêng của vợ chồng bà chủ VNDIRECT lãi ròng 183 tỷ đồng trong quý 3, vượt 27% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã chứng khoán: IPA) – công ty riêng của vợ chồng bà chủ VNDIRECT đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần gấp gần 6 lần cùng kỳ lên mức 428 tỷ đồng, chủ yếu do tăng doanh thu ghi nhận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tuy vậy, chi phí giá vốn cũng tăng mạnh, gấp tới hơn 12 lần quý 3/2020 nên lợi nhuận gộp thu về tăng 91%, ghi nhận 90 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của IPA tăng 22% lên 60 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thu nhập từ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Chi phí tài chính cũng ghi nhận 50 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ chủ yếu do ghi nhận lãi trái phiếu.

Phần lãi từ công ty liên doanh liên kết trong kỳ cũng tăng cao lên hơn 133 tỷ đồng, tương ứng theo tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán VNDIRECT.

Kết quả,IPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 193 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt gần 182 tỷ đồng. EPS quý 3 đạt 2.080 đồng.