Đà Nẵng sẽ đấu giá 186 khu đất để thu hút đầu tư

Đà Nẵng sẽ đấu giá 186 khu đất để thu hút đầu tư

Sáng 29/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2021).

Tại buổi lễ công bố, lãnh đạo thành phố đã cung cấp thông tin về Nghị định triển khai Nghị quyết số 119 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của TP Đà Nẵng; Quyết định số 359 ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố; Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; Chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng công bố thông tin một số chủ trương về giá đất trên địa bàn TP. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020 – 2024 của Quyết định số 09 ngày 07/4/2020 của UBND TP.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh tỷ lệ % giá đất thương mại dịch vụ (TMDV) và sản xuất kinh doanh (SXKD) so với giá đất ở cùng vị trí. Cụ thể giá đất TMDV điều chỉnh từ 80% thành 70%. Giá đất SXKD điều chỉnh từ 60% thành 50% (giảm 10% so với hiện nay). UBND TP Đà Nẵng cho biết: Việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng quy định giá đất bãi xe được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí. UBND TP Đà Nẵng cho biết: Thực tế, đối với các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe) thông thường có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng chậm. Do đó, nếu quy định mức giá bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như Quyết định 09 ngày 07/4/2020 thì không thể kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các công trình công cộng (bãi xe) theo chủ trương của TP.

Việc quy định giá đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh (chỉ áp dụng cho bãi giữ xe) thời hạn 70 năm bằng 35% so với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là giá đất TMDV cùng vị trí sẽ tạo điều kiện thu hút được các nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư vào các công trình công cộng (bãi xe), đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi các nhà đầu tư.

Ngày 26/3/2021, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 06 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa TP phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020). Trong đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, ngày 27/3/2021, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 08 quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn. Theo đó, tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn thành phố điều chỉnh giảm từ 2% xuống 1%. Tỷ lệ (%) áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh giảm từ 0,7% xuống 0,5%.

Bên cạnh, ban hành các chính sách ưu đãi, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, TP Đà Nẵng cũng đang tập trung quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, năm 2021 sẽ đấu giá 34 khu đất (hơn 637.000 m2), năm 2022 đấu giá 33 khu đất (142.000 m2), năm 2023 đấu giá 35 khu đất (hơn 163.000 m2 ), năm 2024 đấu giá 47 khu đất (hơn 211.000m2) và năm 2025 đấu giá 37 khu đất (hơn 211.000m2).