Đại dịch Covid-19 khiến các tỷ phú giàu lên kỷ lục như thế nào?

Đại dịch Covid-19 khiến các tỷ phú giàu lên kỷ lục như thế nào?

Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu về Bất bình đẳng Toàn cầu do nhà kinh tế học người Pháp Thomas Piketty thành lập cho thấy: tỷ lệ tài sản mà các tỷ phú đang nắm giữ trên toàn cầu mà đã tăng lên mức kỷ lục trong cuộc khủng hoảng Covid-19.