Danh sách 33 dự án đủ điều kiện bán hàng và 28 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bắc Giang

Danh sách 33 dự án đủ điều kiện bán hàng và 28 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bắc Giang

Sở Xây dựng Bắc Giang vừa công bố thông tin thống kê về các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tính đến ngày 27/7/2021, Bắc Giang hiện có 33 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng và 28 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.