Đất Xanh (DXG) chuẩn bị phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Đất Xanh (DXG) chuẩn bị phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, tỷ lệ phát hành dự kiến tương ứng 1,17% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán và được giải tỏa theo tiến độ sau: Giải tỏa 20% sau 2 năm, 30% sau 3 năm và 50% sau 4 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu DXG hiện tại là 35.200 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền 70 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Thời gian phát hành ESOP dự kiến trong năm 2021-2022, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang có đà tăng khá tích cực khi tăng 2,5 lần so với mức giá hồi đầu năm.