Đầu tư I.P.A sắp họp ĐHCĐ bất thường, trình hàng loạt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vượt mức 3.900 tỷ đồng

Đầu tư I.P.A sắp họp ĐHCĐ bất thường, trình hàng loạt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vượt mức 3.900 tỷ đồng

Ngày 10/1/2022 tới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) dự kiến sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Theo tài liệu đại hội vừa công bố, IPA dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. 

Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận UBCKNN.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về dự kiến đạt xấp xỉ 1.782 tỷ đồng.

Về phương án xử dụng, theo tờ trình lên cổ đông, IPA dự kiến sử dụng 76,5% (~1.363 tỷ đồng) vào các hoạt động đầu tư như góp vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ vốn/cho vay, mua cổ phần tại các công ty con nhằm triển khai các hoạt động kinh doanh bất động sản và/hoặc năng lượng; 23,5% (~419 tỷ đồng) để thanh toán nợ gốc/lãi trái phiếu, thanh toán khoản nợ phải trả cho các tổ chức để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh nguồn vốn.

Đợt chào bán này sẽ được xem là thành công khi tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 50%. Trong trường hợp không phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Song song với đó, nội dung quan trọng khác là việc IPA dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới.

Với hơn 178,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến IPA sẽ phát hành thêm gần 36 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của IPA theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán gồm: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có).

Hoàn tất 100% cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ IPA dự kiến tăng từ 1.782 tỷ đồng lên mức 3.920 tỷ đồng.

Ngay trong tháng 11/2021, IPA vừa phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1, tăng vốn điều lệ lên mức 1.782 tỷ đồng như hiện tại.

Trước đó, từ ngày 1/11/2021, cổ phiếu IPA được niêm yết trên HNX sau một thời gian dài giao dịch trên UpCOM. Kể từ khi chính thức niêm yết, cổ phiếu IPA liên tục tăng mạnh mẽ. Hiện, chốt phiên 15/12, IPA ghi nhận mức giá 66.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng gấp 6,6 lần so với đầu năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPA đạt doanh thu 547 tỷ đồng, tăng 223%. Nhờ lãi lớn trong quý 2 nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.400 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó LNST Công ty mẹ đạt 1.373 tỷ đồng, EPS 9 tháng tương đương 15.730 đồng.

Năm 2021, IPA đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với doanh thu hợp nhất 1.480 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.100 tỷ đồng. Theo đó sau 9 tháng đầu năm IPA đã hoàn thành được hơn 37% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt tới 27% mục tiêu về lợi nhuận.