Đầu Tư Trên Đôi Cánh Của Lãi Kép và Thời Gian

Đầu Tư Trên Đôi Cánh Của Lãi Kép và Thời Gian

Bạn có biết rằng thời gian là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến việc đầu tư? Tất nhiên là số vốn khởi đầu và tỷ suất lợi nhuận trong đầu tư là quan trọng. Tuy nhiên, đi cùng với yếu tố thời gian, sức mạnh của lãi kép sẽ có sức ảnh hưởng lớn, đáng để chút thời gian ra để suy ngẫm.

Hãy xem xét ví dụ giả định sau đây: Bảo, Minh và Quang là anh em sinh ba, cả ba đều kiếm được số tiền như nhau trong công việc và tất cả đều đầu tư vào cùng một quỹ tương hỗ mà chúng ta sẽ giả định mức tăng trưởng 9% mỗi năm. Cha của họ đã nói với ba người về sức mạnh của lãi kép và muốn họ bắt đầu tiết kiệm càng sớm càng tốt.

Bảo lắng nghe lời khuyên của cha mình và hiểu tầm quan trọng của việc bắt đầu từ sớm. Anh bắt đầu tiết kiệm 1.150.000 Đồng mỗi tháng ở tuổi 25 và đầu tư khoản tiết kiệm hàng tháng đó vào một quỹ tương hỗ có mức tăng trưởng 9% một năm. Bảo làm điều này trong mười năm, cho đến khi bước vào tuổi 35. Tại thời điểm đó, anh ngừng tiết kiệm, nhưng vẫn để tiền trong tài khoản đầu tư của mình tiếp tục tăng trưởng 9% mỗi năm cho đến nghỉ hưu ở tuổi 65.

Minh không nghĩ rằng mình cần phải bắt đầu tiết kiệm và đầu tư sớm như em trai Bảo của mình. Thay vào đó, anh bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 35. Anh gửi vào tài khoản đầu tư số tiền tương tự, 1.150.000 Đồng mỗi tháng, cho đến khi 45 tuổi. Sau đó, anh cũng ngừng tiết kiệm và để tiền trong tài khoản đầu tư của mình cho đến khi 65 tuổi.

Quang thì không nghe lời cha hoặc các em của mình và không bắt đầu tiết kiệm cho đến khi 45 tuổi. Anh không tin rằng việc bắt đầu sau sẽ tạo ra quá nhiều khác biệt vì anh vẫn còn rất nhiều thời gian để đầu tư. Khi đến tuổi 45, anh cũng bắt đầu tiết kiệm 1.150.000 Đồng mỗi tháng và đầu tư vào quỹ giống như các em của mình, với mức tăng trưởng 9% mỗi năm. Anh làm như vậy cho đến khi 55 tuổi, và sau đó để các khoản đầu tư tự tăng trưởng cho đến năm 65 tuổi.

Như vậy, mỗi anh em đều tiết kiệm được như nhau, mỗi tháng trong vòng 10 năm. Mỗi người đều đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào cùng một quỹ mang lại mức lợi nhuận như nhau. Sự khác biệt duy nhất giữa họ là khoảng thời gian tiết kiệm được tích lũy của mỗi người. Khi gặp mặt để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 cùng nhau, họ so sánh số dư đầu tư của mình và vô cùng ngạc nhiên. Ba anh em phát hiện ra rằng số dư hiện tại của họ khác nhau đáng kể, nhiều hơn những gì họ đã suy nghĩ. Bảo, người xuất phát sớm hơn hai anh của mình, khá hài lòng vì đã tích lũy được gần 3,3 tỷ Đồng, gấp sáu lần so với anh trai Quang, người mà bây giờ đang khá ghen tị. Minh thất vọng vì không bắt đầu sớm hơn, nhưng cũng nhận ra mình vẫn nhiều gấp rưỡi so với anh trai Quang.