Dạy trẻ nói 2 ngôn ngữ có thể khiến chúng tập trung và tạo ra hiệu quả hơn khi trưởng thành

Dạy trẻ nói 2 ngôn ngữ có thể khiến chúng tập trung và tạo ra hiệu quả hơn khi trưởng thành

Theo một nghiên cứu mới, những người trưởng thành nói hai ngôn ngữ khác nhau ngay từ khi còn nhỏ có thể chuyển sự chú ý của họ giữa các nhiệm vụ khác nhau nhanh hơn so với những người học ngôn ngữ thứ hai muộn hơn. Đây chỉ là một trong nhiều lợi ích liên quan tới nhận thức của việc học song ngữ.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em song ngữ liên tục chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ trong não của chúng, điều này làm tăng “tính linh hoạt trong nhận thức”, tức khả năng chuyển đổi giữa suy nghĩ về các khái niệm khác nhau hoặc nhiều khái niệm cùng một lúc và “khả năng chú ý có chọn lọc”, tức quá trình tập trung tinh thần vào một nhiệm vụ hoặc đối tượng tại một thời điểm.