Để ứng dụng Blockchain, doanh nghiệp cần nhất sự quyết tâm của lãnh đạo

Để ứng dụng Blockchain, doanh nghiệp cần nhất sự quyết tâm của lãnh đạo

Blockchain đặc biệt hữu ích giữa đại dịch Covid-19

Trong kỷ nguyên số hiện nay, ứng dụng công nghệ không còn là sự đột phá mà đã trở thành nhu cầu bắt buộc của doanh nghiệp để “không bị bỏ lại phía sau”. Với những hiệu quả đã được chứng thực, Blockchain mở ra một phương thức hiệu quả với chi phí hợp lý để các doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể chuyển đổi số một cách nhanh chóng.

Trong buổi chia sẻ với chủ đề “Nâng tầm doanh nghiệp với các ứng dụng BlockChain” do trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tổ chức, ông Đỗ Văn Long đã chia sẻ rất nhiều ưu điểm của công nghệ Blockchain cũng như những điều kiện để doanh nghiệp có thể áp dụng được công nghệ này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.