Đèo Cả dự kiến rót hơn 1.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Đèo Cả dự kiến rót hơn 1.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Liên danh nhà đầu tư Đèo Cả – 194 cùng doanh nghiệp dự án vừa thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) dự án xây dựng cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo theo hình thức hợp đồng BOT. Được biết, đây là dự án đầu tiên hợp tác theo hình thức BCC.

Dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư khoảng 8.925 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 5.139 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu 1.030 tỷ đồng; TPBank cam kết cấp khoản tín dụng với hạn mức là 1.700 tỷ đồng; Tập đoàn Đèo Cả và Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) cam kết đầu tư phần còn lại là 1.056 tỷ đồng thông qua hình thức Hợp đồng BCC.

Tại dự án này, nhà đầu tư đã vận dụng mô hình 3P trong việc huy động vốn, đến nay việc thu xếp vốn đã hoàn thành, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực tại công trường để triển khai dự án theo đúng các nội dung hợp đồng đã ký kết.