Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí PTSC (PVS): Quý 4 lãi 102 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ

Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí PTSC (PVS): Quý 4 lãi 102 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể riêng quý 4 doanh thu thuần giảm 16% so với cùng kỳ, còn 4.570 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu nên lãi gộp đạt 254 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ kinh doanh dưới giá vốn khiến PVS lỗ gộp gần 92 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 87 tỷ đồng, giảm đến 37 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lãi tiền gửi và giảm lãi chênh lệch tỷ giá. Còn chi phí tài chính giảm được hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 45 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các công ty liên doanh liên kết báo lỗ 92 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 66 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn có khoản thu nhập khác hơn 108 tỷ đồng giảm mạnh so với con số lãi khác gần 537 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4/2021 Kỹ thuật dầu khí PTSC lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 4 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 84 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do lợi nhuận từ hoạt động SXKD của dịch vụ cung ứng kho chứa và xử lý dầu thô FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng trong quý 4/2021 cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu công ty đạt 14.221 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh chính lãi 602 tỷ đồng tăng 94% so với năm 2020. 

Do hụt lãi khác nên PTSC lãi sau thuế 678 tỷ đồng, giảm 4,5% so với lợi nhuận đạt được của năm 2020, hoàn thành. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 602 tỷ đồng.