Điểm mặt một số doanh nghiệp thua lỗ triền miên nhiều quý, có doanh nghiệp lỗ lũy kế vượt mức 4.500 tỷ đồng

Điểm mặt một số doanh nghiệp thua lỗ triền miên nhiều quý, có doanh nghiệp lỗ lũy kế vượt mức 4.500 tỷ đồng

Mùa báo cáo tài chính quý 3 đang diễn ra cho thấy một số cái tên quen thuộc chưa thể thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ. Đà thua lỗ vốn đã hình thành từ khoảng thời gian trước đó, đến nay tác động tiêu cực của làn sóng dịch bệnh càng làm những doanh nghiệp này tiếp tục chìm trong khó khăn, thậm chí đã xuất hiện việc âm vốn chủ sở hữu.